تلخ وشیرین

همه چیز

در روزگار ما....

روزگار  غریب است ای نازنین.

دهقان فداکار پیر شده.

چوپان دروغگو عزیز شده.

شنگول ومنگول گرگ شدن .

کوکب خنم حوصله مهمونی نداره.

کبری تصمیم گرفته دماغشا عمل کنه.

زاغ و روبا دستشون تو یه کاسه ست.

حسنک گوسفنداشا ول کرده و آبدارچی یه شرکت شده.

آرش کمانگیر معتاد شده.

شیرین خسرو و فرهاد رو پیچونده و با دوست پسرش رفته دماوند اسکی.

رستم اسبشو فروخته و موتور خریده وبا اسفندیار میرن کیف قاپی.

واقعا بر سرما چی اومده؟؟؟؟...........

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 14:33  توسط دشمن  |